lunes, 9 de julio de 2012

Yomo Toro - Funky Jibaro

 

103

1. Yomo Toro - Funky Jibaro (3:34)

2. Yomo Toro - El Sapo (4:32)

3. Yomo Toro - Cuatro Pachanga (3:49)

4. Yomo Toro - Tributo A Los Angelitos Negros (4:10)

5. Yomo Toro - Recuérdame (3:55)

6. Yomo Toro - Mambo Oriental (4:08)

7. Yomo Toro - A la Verde Gue (4:08)

8. Yomo Toro - Minerva (2:02)

9. Yomo Toro - Raging Toro (3:23)

10. Yomo Toro - Cuatro Feeling (6:23)

DL